Publiganda: verstand van standenbouw.

De essentie is het creëren van doordachte concepten die doeltreffende communicatie tot stand brengen. De ontwerpers van Publiganda zijn daarbij creatief, origineel en vindingrijk.
Ze zijn geselecteerd omdat ze aan de top staan van wat in ons vak verwacht wordt.
Onze projectmanagers zijn experten in ontwikkeling, logistiek en begeleiding. Vertrekkend van een transparante calculatie, bepalen ze de juiste methodes en materialen.