+Uw beursdeelname maken wij succesvol 

+Wat kunnen wij u bieden ? 

+Uw beursdeelname maken wij succesvol

 Ons team bestaat uit “Expologen” met verschillende bekwaamheden, die elkaar aanvullen. Door het combineren van deze specifieke bekwaamheden ontwikkelden wij procedures en werkwijzen die de kwaliteit en de efficiëntie van onze dienstverlening moet garanderen.

 

Hoe gaan we te werk ?

ontwerp, projectmanagement en onze vakkennis zijn speerpunten in onze onderneming.

 • De accountmanager en de ontwerper:
  Uw briefing vertalen tot een drie dimensionele boodschap met respect voor Uw budget is hun dagelijkse uitdaging.
 • De projectmanagers:
  Vanuit een doordachte calculatie leiden zij Uw project door alle fases van uitvoering.
  Zij ontwikkelen het concept tot technieken en de methodieken die in het budget passen. Zij ondersteunen de productie over planning en logistiek tot in de feitelijke realisatie, waar ook ter wereld.
 • De vakmensen:
  Onder leiding van een werkleider passen onze stand-bouwers alle elementen en onderdelen van de voorbereidende fase vakkundig in elkaar. In onze ateliers en op de werven, waar ook ter wereld.

Naar boven

+Wat kunnen wij u bieden ?

 • Maatwerk is onze core business. Wij geloven dat Uw behoefte centraal staat en als dit maatwerk vereist dan gaan wij geen uitdaging uit de weg.
   
 •  Systemen:

Publiganda zoekt, wikt en weegt continu systemen die oplossingen brengen voor de steeds terugkerende noden van onze klanten.                             Wij investeren in deze systemen om ze U te kunnen verhuren, waardoor we Uw beursdeelname budgetvriendelijk houden.

 • Modulair maatwerk is de evolutie van eenmalig naar herbruikbaar. Een combinatie van systeembouw en herbruikbaar maatwerk blijkt vaak de                     ideale formule om Uw deelname aan een beurs rendabeler te maken.

Naar boven