Een beursstand is een belangrijke marketing tool voor een bedrijf. Naast de producten of diensten die daar gepresenteerd worden, is de overbrenging van het imago op de bezoeker even belangrijk. De concepten van Publiganda bevatten de juiste vertaling van uw commerciële doelstellingen van uw bedrijf. Uw beursdeelname maakt u heel zichtbaar – mits de juiste aanpak.
Als klant van Publiganda mag u verwachten dat
onze concepten
  • de juiste bezoekers aantrekken
  • uw producten in het juiste daglicht zetten.