Een succesvolle beursstand of showroom ontwerpen vraagt de nodige knowhow en expertise.
 Publiganda denkt graag met u mee:
  • Welk imago wilt u uitstralen? Welk product plaatst u centraal?
  • Hoe kan u de oppervlakte optimaal benutten?
  • Hoe valt uw stand op in de drukte van de beurs?
  • Welke regels legt de beursorganisator op?